Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
کمر خم "مازندران" زیربار سنگین "زباله"
Uncategorized

کمر خم “مازندران” زیربار سنگین “زباله”

[ad_1] ایسنا/مازندران مناطق ساحلی به طور ذاتی برای انسان‌ها جذاب‌تر از سایر جاذبه‌های گردشگری طبیعی هستند، چرا که این بخش، یکی از زیربخش‌های ویژه گردشگری و همچنین طبیعت‌گردی به حساب می‌آید. بر این اساس گردشگری دریایی و ساحلی مستلزم این نکته است که گردشگران تمرکز خود را بر روی محیط‌های دریایی معطوف کنند. بنابراین با …