Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
اختصاص سهمیه اعتباری بنزین به خودروهای باری و مسافری در گرو ثبت نام در سامانه
Uncategorized

اختصاص سهمیه اعتباری بنزین به خودروهای باری و مسافری در گرو ثبت نام در سامانه

[ad_1] قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از عدم اختصاص سهمیه اعتباری بنزین به خودروهای باری و مسافری در صورت عدم ثبت نام در سامانه gcr.niopdc.ir خبر داد. قاسمی ده چشمه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تداوم طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی، ضروری است مالکان خودروهای عمومی …