Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تشکیل ۵۰۰ هیأت ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان
Uncategorized

تشکیل ۵۰۰ هیأت ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان

[ad_1] سخنگوی قوه قضاییه درخصوص وضعیت تمدید مرخصی زندانیان گفت: ریاست قوه قضاییه بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی، با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، از روز یک‌شنبه تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور، هیأت‌های ویژه‌ای تشکیل و وضعیت زندانیان بررسی کنند …