Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
استفاده از همه ظرفیت‌ها برای زندانبانی هنرمندانه
Uncategorized

استفاده از همه ظرفیت‌ها برای زندانبانی هنرمندانه

[ad_1] ایسنا/خوزستان سرپرست اداره‌کل زندان‌های خوزستان در نشست ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر این اداره‌کل، بر ضرورت بسیج همه امکانات به منظور تحقق تحول در ساختار زندانبانی مبتنی بر اصلاح و تربیت برای تبدیل زندان‌ها به آموزشگاه نیکی‌ها تاکید کرد. علی نظری در این نشست با اشاره به گزارش و دیدگاه‌های مسئولین و کارشناسان حاضر …