Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
بیش از۶۰ انبار اورژانس آماده امدادرسانی در زلزله احتمالی پایتخت
Uncategorized

بیش از۶۰ انبار اورژانس آماده امدادرسانی در زلزله احتمالی پایتخت

[ad_1] معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران گفت: مرکز اورژانس تهران انبارهای مختلفی در سطح شهر دارد که آنها را برای زمان بحرانی تجهیز کرده است، چرا که تا ۷۲ ساعت اول باید خودمان کمک کنیم. سید رضا معتمدی در گفت و گو با ایسنا، درباره آمادگی مرکز اورژانس تهران در برابر وقوع زلزله احتمالی در …