Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تولید زغال زیستی از پوسته بادام زمینی
Uncategorized

تولید زغال زیستی از پوسته بادام زمینی

[ad_1] به منظور جبران کمبود کشور برای تامین سوخت‌های زیستی، گروهی از محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با استفاده از منابع چوبی زغال‌های زیستی را عرضه کردند. علی کاظمی تبریزی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این مطالعات با عنوان “زغال زیستی فشرده حاصل از ضایعات پوسته چوبی بادام زمینی …