Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
افزایش خروجی سد زاینده رود از بامداد ۱۵ فروردین ماه
Uncategorized

افزایش خروجی سد زاینده رود از بامداد ۱۵ فروردین ماه

[ad_1] ایسنا/اصفهان خروجی سد زاینده رود از بامداد امشب پانزدهم فروردین ماه برای تکمیل دوره آبیاری کشت پاییزه کشاورزان افزایش می یابد.  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه اصفهان در خصوص افزایش خروجی از سد زاینده رود، اظهار کرد: خروجی آب از سد زاینده رود به منظور تکمیل دوره آبیاری کشت پاییزه کشاورزان از …