Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
طرح جدید دولت برای جهش تولید و رونق مسکن
Uncategorized

طرح جدید دولت برای جهش تولید و رونق مسکن

[ad_1] معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرحی را برای جهش تولید مسکن در دستور کار قرار داده و به سازندگان اعلام کرده‌ایم گفت: هر کس ظرفیتی اعم از زمین، سرمایه یا توان فنی دارد می‌تواند در این پروژه وارد شود؛ پیدا کردن خریدار واحدهای مسکونی با دولت است و تا پایان پروژه، …