Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
طنز تلخ صحبت از شان معلمی در «روز معلم»
Uncategorized

طنز تلخ صحبت از شان معلمی در «روز معلم»

[ad_1] رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه در هفته و روز معلم همه از معلم و ارزش و جایگاه و نقش او سخن می‌گویند ولی در عمل و در مجموعه ساختار اجرایی کشور، جایگاه آموزش‌وپرورش آن طور که باید باشد نیست گفت: این طنز تلخی است و این گلایه را ما بارها …

شهید چمران چگونه معلم شد؟ + ویدیو
Uncategorized

شهید چمران چگونه معلم شد؟ + ویدیو

[ad_1] امام موسی صدر در دیداری به مهندس بازرگان خاطرنشان می‌کند که من به‌دنبال مدیری تحصیل کرده و مؤمن می‌گردم تا بتواند دانش‌آموزانی عالم و ماهر را تربیت کند. برای من کسب علم بیشتر از اخذ مدرک ارزش دارد. آن فرد کسی نبوده است جز معلم شهید، مصطفی چمران. به گزارش ایسنا، تا کنون روایت‌های …