Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
چراغی برای رفتگان در روزهای خانه نشینی کرونایی
Uncategorized

چراغی برای رفتگان در روزهای خانه نشینی کرونایی

[ad_1] ایسنا/خراسان جنوبی مراسم سنتی برات که برای آمرزش روز رفتگان هرساله در ماه شعبان برگزار می‌شود، امسال به دلیل شیوع کرونا رنگ دیگری به خود گرفته، اما ماهیت آن تغییر پیدا نکرده است. برات نیز یکی از این آیین‌ها است، آیینی کهن که از گذشته‌های دور در بین مردم خراسان جنوبی رواج داشته است. …