Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
دولت باغچلی: کودتا یک تصمیم اشتباه و ظلم است
Uncategorized

دولت باغچلی: کودتا یک تصمیم اشتباه و ظلم است

[ad_1] رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در مراسم افتتاح جزیره “دموکراسی و آزادی‌ها” اظهار کرد: یاسی‌آدا تنها نام جزیره‌ای در وسط دریا نیست، اینجا نماد تجلی دموکراسی است که در خاطرات ملی نقش بسته است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در مراسم افتتاح جزیره “دموکراسی …