Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
دفن ماهانه  ۷۰۰ تن پسماند پزشکی در مشهد
Uncategorized

دفن ماهانه  ۷۰۰ تن پسماند پزشکی در مشهد

[ad_1] ایسنا/خراسان رضوی به طور متوسط ماهیانه نزدیک به ۷۰۰ تن پسماند پزشکی از بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌های پزشکی در سطح شهر، توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد به شیوه بهداشتی دفن می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، با توجه به ازدیاد این نوع پسماندها، ماه گذشته بهره برداری از دومین ترانشه مخصوص …