Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
رکورد خرید هفتگی بازی در ۹ سال اخیر بازار جابه‌جا شد
Uncategorized

رکورد خرید هفتگی بازی در ۹ سال اخیر بازار جابه‌جا شد

[ad_1] بررسی‌ها نشان می‌دهد رکورد خرید هفتگی بازی در ۹ سال اخیر بازار جابه‌جا شده است. به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۲ میلیون کاربر ایرانی اندروید، در هفته دوم فروردین (۷-۱۴) با ثبت ۶۰  میلیون دانلود و به‌روزرسانی، رکورد خرید هفتگی بازی را در ۹ سال اخیر بازار جابه‌جا کرده‌اند. میزان دانلود یا به‌روزرسانی نسبت به …