Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
چه کنیم تا مردم خطر کرونا را بهتر درک کنند؟
Uncategorized

چه کنیم تا مردم خطر کرونا را بهتر درک کنند؟

[ad_1] چگونگی رفتار مردم در یک موقعیت اورژانسی، بستگی به فهم و ارزشیابی آن‌ها از مخاطره و میزان آسیب‌پذیری آن‌ها دارد. این موضوع در روزهای اخیر و با شیوع بیماری جهان‌گیر کرونا، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و برهمین اساس محققان کشور در مطالعه‌ای، آن را مورد بررسی دقیق قرار داده‌اند. به گزارش ایسنا، …