Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
فعالیت ۹۳ هزار مدرس در مراکز علمی-کاربردی کشور
Uncategorized

فعالیت ۹۳ هزار مدرس در مراکز علمی-کاربردی کشور

[ad_1] ایسنا/البرز معاون پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: طی چهار سال گذشته ۴۸۹ مرکز علمی کاربردی در سراسر کشور تعطیل شده است. مهدخت بروجردی علوی روز شنبه ۱۵ شهریور در شورای هم اندیشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز با مراکز تحت نظارت در آستانه پذیرش دانشجو اظهار کرد: دانشگاه علمی کاربردی مهارت آموزی …