Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
آشنایی با مفاهیم و واژگان مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
Uncategorized

آشنایی با مفاهیم و واژگان مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

[ad_1] انجمن علمی صنایع دانشگاه‌های خواجه نصیر، خوارزمی و علم و صنعت دوره آموزشی « HSE سلامت ایمنی و محیط زیست» را برگزار می‌کنند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، مخفف کلمات Healt (بهداشت)، Safety  (ایمنی) و Environment (محیط زیست) است که متولی و عهده دار کلیه مسائل مربوط به بهداشت کار، صنعتی و محیط، ایمنی …