Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تولید نان‌ گندم فراسودمند با دو سویه باکتری‌ بومی
Uncategorized

تولید نان‌ گندم فراسودمند با دو سویه باکتری‌ بومی

[ad_1] محققان دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و علوم پزشکی گلستان با افزودن دو سری از باکتری‌های بومی به خمیر ترش آرد گندم، موفق به تولید نان فراسودمند شدند. به گزارش ایسنا، علیرضا صادقی، مجری و از محققان این طرح، نان را محصولی پرمصرف در سبد غذایی خانواده‌ها دانست و افزود: این محصول …