Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
واعظی: خلیج‌فارس می‌تواند مبنای تعاملات همزیستی در منطقه باشد
Uncategorized

واعظی: خلیج‌فارس می‌تواند مبنای تعاملات همزیستی در منطقه باشد

[ad_1] رییس دفتر رییس جمهوری گفت: خلیج‌فارس می‌تواند مبنای تعاملات گسترده و حسن همجواری و همزیستی در منطقه باشد. به گزارش ایسنا، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به مناسبت فرارسیدن روز خلیج‌فارس نوشت: «خلیج فارس نه فقط یک نام در میان نام‌های جغرافیایی، که نماد همبستگی و غرور ایرانیان است؛ این نام …