Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
شرایط خرید مغازه در بهترین نقطه از غرب استان تهران
Uncategorized

شرایط خرید مغازه در بهترین نقطه از غرب استان تهران

[ad_1] در سال های اخیر با نوسانات قیمت شدید بازار مسکن بسیاری از خریداران و کسبه از خرید یک مغازه هرچند کوچک نا امید شده اند. به گزارش ایسنا، بنابراعلام مسکن کیان، ما در این مطلب می خواهیم شما را با یک راهکار بسیار مناسب برای تهیه مکانی که در آن بتوانند کسب و کار …