Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
آزادی ۱۱۳ زندانی در خراسان شمالی
Uncategorized

آزادی ۱۱۳ زندانی در خراسان شمالی

[ad_1] ایسنا/خراسان شمالی مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی خراسان شمالی از آزادی ۱۱۳ زندانی دراستان طی دهه امامت و ولایت خبرداد. مجتبی محمدی در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: به مناسبت  گرامیداشت دهه امامت و ولایت و با پیگیری های انجام گرفته از سوی زندانهای استان در تعامل با مراجع قضایی در نهایت  با …