Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
بعد کرونا، کارهای عقب مانده حزبی را باید جبران کرد
Uncategorized

بعد کرونا، کارهای عقب مانده حزبی را باید جبران کرد

[ad_1] یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: بعد از سپری شدن دوران بیماری کرونا باید کارهای عقب مانده حزبی را جبران کنیم. علی محمد نمازی در گفت و گو با ایسنا درباره اقداماتی که بعد از پایان دوره فراگیری ویروس کرونا انجام خواهد داد، اظهار کرد: من بازنشسته هستم و آنچنان کار رسمی …