Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
اجرای پویش "دوشنبه های ورزش و کار" توسط فدراسیون کارگری
Uncategorized

اجرای پویش “دوشنبه های ورزش و کار” توسط فدراسیون کارگری

[ad_1] رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری گفت: با اجرای پویش سراسری دوشنبه های ورزش و توسعه ورزش همگانی در بین واحدهای صنعتی و تولیدی سطح کشور به دنبال ایجاد نشاط و شادابی در بین ورزشکاران کارگر هستیم. جواد رمضی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ابلاغیه رسمی دستورالعمل اجرایی پویش “دوشنبه های ورزش و …