Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
درخشش دانشجویان دانشگاه یزد در چهارمین جشنواره استانی رویش
Uncategorized

درخشش دانشجویان دانشگاه یزد در چهارمین جشنواره استانی رویش

[ad_1] ایسنا/یزد دانشجویان دانشگاه یزد موفق شدند در چهارمین جشنواره استانی ادبی هنری رویش ۱۲ رتبه برگزیده و شایسته تقدیر را در شش بخش شعر، ادبیات، فیلم، هنرهای نمایشی، تجسمی و آوایی به خود اختصاص دهند. «محمد فرشی» معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد در این خصوص گفت: دانشجویان دانشگاه یزد با ارسال ۴۴۲ اثر …