Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تیم ها مجاز به ۹۰ دقیقه تمرین هستند
Uncategorized

تیم ها مجاز به ۹۰ دقیقه تمرین هستند

[ad_1] ایسنا/اصفهان رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان گفت: تیم های فوتبال مجاز به ۹۰ دقیقه تمرین هستند. احمدباقری مقدم در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط برای بازگشایی یکسری فعالیت ورزشی فراهم شده و به صورت مرحله ای و مشروط ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت و بخش ورزشی در فدراسیون پزشکی …