Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
کسب و کارهای روستایی جان گرفت
Uncategorized

کسب و کارهای روستایی جان گرفت

[ad_1] در سال‌های گذشته بسیاری از جوانان روستایی به امید پیدا کردن کار، رفتن به شهرها را به ماندن در روستا ترجیح دادند. آن‌هایی هم که تصمیم به ماندن در روستا گرفتند، دیگر سن و سالی از آنها گذشته بود و به‌ دلیل تعلق عاطفی به محل زندگی از کوچ کردن انصراف دادند. دولت برای …