Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
داستان مبارزه زنی به نام «تنتا» با کرونا
Uncategorized

داستان مبارزه زنی به نام «تنتا» با کرونا

[ad_1] ایسنا/بوشهر نامش “تنتا” است؛ به معنی زن مبارز… تنتا نوروزیان، پدرش سهراب که خود جنگ دیده و جنگیده این نام را از یک رمان ویتنامی برداشته و بر روی دخترش گذاشته است… و حالا دختر در میدانی که نه خبری از مین است و نه گلوله با یک ویروس کوچک می جنگد! این زن سی …