Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
دانشمند ایرانی از راز ترمیم زخم پرده برداشت!
Uncategorized

دانشمند ایرانی از راز ترمیم زخم پرده برداشت!

[ad_1] پژوهشگران آمریکایی به سرپرستی “دلارام شکیبا” دانشمند ایرانی موفق شدند به بینش‌های جدیدی در مورد ترمیم زخم دست یابند. به گزارش ایسنا و به نقل از وب‌سایت رسمی دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس، هنگامی که زخمی روی پوست ایجاد می‌شود، سلول‌های بدن به سرعت فرآیند ترمیم پوست را آغاز می‌کنند. اگرچه نحوه ترمیم زخم …