Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تحریم‌ها راه ورود واکسن کرونا به ایران را می‌بندند؟
Uncategorized

تحریم‌ها راه ورود واکسن کرونا به ایران را می‌بندند؟

[ad_1] رییس کمیسیون اقتصاد سلامت می‌گوید با توجه به حرکت جهانی که در مقابله با ویروس کرونا آغاز شده، تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند مانع از تامین نیازهای دارویی مردم ایران شود. محمود نجفی عرب در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر خلاف ادعای آمریکایی‌ها که دارو در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد، در عمل با …