Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تجلیل از خبرنگاران ایسنا در اردبیل
Uncategorized

تجلیل از خبرنگاران ایسنا در اردبیل

[ad_1] ایسنا/اردبیل در مراسم تجلیل از زوجین جوان، سازمان های مردم نهاد و خبرنگاران فعال در حوزه جوانان و ازدواج از سمیه درازی و توحید مهدوی دو خبرنگار ایسنا در اردبیل تجلیل شد. در لوح های اهدایی سجاد انوشیروانی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل خطاب به خبرنگاران ایسنا آمده است: رشد و توسعه فرهنگی …