Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
دیدیم اجرای ما در آمار فوتی‌ها تاثیری ندارد!
Uncategorized

دیدیم اجرای ما در آمار فوتی‌ها تاثیری ندارد!

[ad_1] احمد دهقان که این روزها نمایش «به دنبال بخت» را روی صحنه برده است، اجرای این نمایش را پاسخی به یک ضرورت اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه در جامعه ما هنوز هم حقوق زنان آن گونه که باید و شاید، مورد احترام نیست. این کارگردان جوان تئاتر که نمایش خود را در تالار محراب …