Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
بازدید حناچی از آشیانه های پرواز بوستان ولایت برای تبدیل به باغ موزه
Uncategorized

بازدید حناچی از آشیانه های پرواز بوستان ولایت برای تبدیل به باغ موزه

[ad_1] در بازدید شهردار تهران از بوستان بزرگ ولایت وضعیت آشیانه های پرواز این بوستان برای تبدیل به باغ موزه پرواز و هوانوردی بررسی شد. به گزارش ایسنا، پیروز حناچی شهردار تهران همراه با عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علی توکلی شهردار منطقه و مدیران شهرداری با حضور در محوطه بوستان ولایت …