Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
بحران کرونا و مزایای "تله مدیسین"
Uncategorized

بحران کرونا و مزایای “تله مدیسین”

[ad_1] این روزها شیوع کروناویروس، فشار مضاعفی را بر سیستم بهداشت و درمانِ بسیاری از کشورها وارد کرده است؛ اما مقوله “تله مدیسین” (پزشکی از راه دور) می‌تواند از روش‌های ضروری مقابله با آن به ویژه برای افرادی باشد که سلامتشان تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، عمر خان، پزشک خانواده …