Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
بیش از۶۰ انبار اورژانس آماده امدادرسانی در زلزله احتمالی پایتخت
Uncategorized

بیش از۶۰ انبار اورژانس آماده امدادرسانی در زلزله احتمالی پایتخت

[ad_1] معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران گفت: مرکز اورژانس تهران انبارهای مختلفی در سطح شهر دارد که آنها را برای زمان بحرانی تجهیز کرده است، چرا که تا ۷۲ ساعت اول باید خودمان کمک کنیم. سید رضا معتمدی در گفت و گو با ایسنا، درباره آمادگی مرکز اورژانس تهران در برابر وقوع زلزله احتمالی در …

Uncategorized

موقعیت یابی تماس گیرندگان با اورژانس تهران

[ad_1] معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران از موقعیت یابی تماس گیرندگان با این مرکز خبر داد. سید رضا معتمدی در گفت و گو با ایسنا، درباره موقعیت یابی محل فرد تماس گیرنده با اورژانس تهران اظهار کرد: در حال حاضر این اتفاق کلید خورده و در حال انجام است که افتتاحیه آن قرار بود …