Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
برگزاری نمایشگاه هنری در محوطه اهرام جیزه
Uncategorized

برگزاری نمایشگاه هنری در محوطه اهرام جیزه

[ad_1] هرم‌های باستانی «جیزه» به عنوان به مکانی برای برگزاری یک نمایشگاه هنر معاصر در اکتبر ۲۰۲۱ انتخاب شده‌اند. به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نیوزپیپر، نمایشگاهی با عنوان «ابدیت اکنون است» مجموعه‌ای از آثار هنرمندان مصری و بین‌االمللی را در فلات جیزه به نمایش خواهد گذاشت. این نمایشگاه که از آن به …