Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ثروتمندان انگلیسی نقره داغ شدند!
Uncategorized

ثروتمندان انگلیسی نقره داغ شدند!

[ad_1] به طور متوسط میلیاردرهای انگلیسی یک میلیارد دلار از ثروت خود را در سال جاری از دست داده اند. به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، ۱۵ فرد نخست در رده بندی میلیاردرهای انگلیسی از ابتدای امسال تاکنون جمعا ۱۶ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داده اند. جیم راتکلیف، ثروتمندترین فرد …