Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
۲ روی سکه کرونا برای اقتصاد ورزش ایران
Uncategorized

۲ روی سکه کرونا برای اقتصاد ورزش ایران

[ad_1]  عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و صنعت ورزش کشور را بررسی و راهکارهای بهره مندی از این تهدید را تشریح کرد. محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا در کشور موجب شده محیط‌های ورزشی در ابعاد …