Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
افزایش سهم خودرو از تورم کل در ۲ ماه اخیر
Uncategorized

افزایش سهم خودرو از تورم کل در ۲ ماه اخیر

[ad_1] با توجه به افزایش اخیر قیمت خودرو، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در طول سال ۱۳۹۸ سهم خودرو از تورم کل با نوسان همراه بوده است، اعلام کرد: در ابتدای سال جاری سهم خودرو از تورم کل به عدد ۶.۶۳ رسیده که با توجه به افزایش قیمت آن با افزایش همراه بوده است.  به …