Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
کشف استعدادهای دانش آموزان در جشنواره تجارب برتر
Uncategorized

کشف استعدادهای دانش آموزان در جشنواره تجارب برتر

[ad_1] مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: امید است با کشف و معرفی تجارب برتر و اثر بخش زمینه تعالی و رشد همه جانبه آینده سازان این مرز و بوم را فراهم کنیم و بتوانیم گام‌های بلندی در جهت ارتقای هویت متربیان برداریم. به …