Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
سنایی: آلمان تفاوت کرونا با بیماری‌های واگیردار گذشته را درک کرد
Uncategorized

سنایی: آلمان تفاوت کرونا با بیماری‌های واگیردار گذشته را درک کرد

[ad_1] یک استاد دانشگاه گفت: این برای اولین بار است که شیوع یک ویروس غیر از تلفات انسانی تبعات زیادی بر شئون مختلف زندگی بشر گذاشته است. اردشیر سنایی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که بحران کرونا را سیاسی می داند یا موضوعی با محوریت مسائل بهداشتی و درمانی؟ گفت: به …