Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
با خون بند ناف می‌توان سلامتی را پس‌انداز کرد
Uncategorized

با خون بند ناف می‌توان سلامتی را پس‌انداز کرد

[ad_1] ایسنا/البرز رئیس جهاد دانشگاهی البرز از افزیش ۴۵ درصدی قراردادهای ذخیره خون بند ناف در البرز در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته خبر داد. احمدرضا فیروزی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه هر چه شناخت والدین از مزایای ذخیره خون بند ناف بالاتر می‌رود تمایل آنان به ذخیره خون …