Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
کشف بیش از ۹۰۰۰ لیتر الکل احتکار شده در جنوب پایتخت
Uncategorized

کشف بیش از ۹۰۰۰ لیتر الکل احتکار شده در جنوب پایتخت

[ad_1] رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی تهران از کشف ۹ هزار و ۵۷۳ لیتر الکل و ۹۶ لیتر مواد ضدعفونی کننده از انباری در جنوب تهران به ارزش۹ میلیارد ریال خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ مهدی تاجیک در تشریح جزئیات این خبر گفت: با دریافت خبری مبنی بر دپوی مواد ضد عفونی کننده …