Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
بازار اجاره تحت «پروتکل‌های بهداشتی کرونا»
Uncategorized

بازار اجاره تحت «پروتکل‌های بهداشتی کرونا»

[ad_1] معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به شرایط پیش آمده برای بسیاری از بازارها به‌خاطر شیوع کرونا و اعلام پروتکل‌های بهداشتی برای این بازارها، بازار مسکن نیز برای حمایت از متقاضیان بویژه مستأجران، تحت پروتکل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر …