Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
دریاچه ارومیه در بهترین وضعیت خود طی ۱۰ سال اخیر
Uncategorized

دریاچه ارومیه در بهترین وضعیت خود طی ۱۰ سال اخیر

[ad_1] زمان زیادی از روزهایی که مردم در ارومیه می‌خواندند: “گلین گئدک آغلایاق/ اورمو گولو دولدوراق”، نمی‌گذرد اما حالا باران رحمت الهی و اقدامات ضربتی برای نجات دریاچه ارومیه بار دیگر لبخند را به غربی‌ترین نقطه نقشه ایران بازگردانده است. به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ سال از روزهایی که دریاچه ارومیه مرگ تدریجی خود را …