Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
قنبری: پیروی نهادها از تصمیمات دولت جزو آثار سیاسی کرونا است
Uncategorized

قنبری: پیروی نهادها از تصمیمات دولت جزو آثار سیاسی کرونا است

[ad_1] یک عضو حزب مردم سالاری گفت: در زمان بحران کرونا، تصمیم گیری از احزاب و گروها و نهادها به هیئت دولت و شخص رئیس دولت محول می شود. این موضوع باعث می‌شود نهادهای دموکراتیک به جای ایفا نقش اجتماعی خود پیرو این تصمیمات باشند و این پیروی را باید یکی از آثار سیاسی کرونا …

کرونا حوزه سیاسی را به دورکاری، تعطیلی و انفعال کشانده است
Uncategorized

کرونا حوزه سیاسی را به دورکاری، تعطیلی و انفعال کشانده است

[ad_1] یک عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت با بیان اینکه کرونا حوزه سیاسی را به سوی دورکاری یا حتی تعطیلی و انفعال کشانده است، گفت: بسیاری از نهادهای مردم‌نهاد و احزاب و تشکل‌های سیاسی آنگونه که باید در دروان بیماری کرونا فعال نبوده و نتوانستد وظایف خود را به خوبی اجرا کنند. قربانعلی قائمی در …