از مجموع بنا هایی که در بیست سال آینده گزینه استعمال قرار خواهند گرفت در حدود 90-85 درصد آن ها هم اکنون ساخته شده اند که بعضا از آن ها به استدلال وضعیت نامناسب شان احتیاج به تعمیر یا تجدید دارند. یکی از راهکارهای تقویت فونداسیون در برابر لغزش، به هم بستن پیها و ساخت مشارکت همگی پیها در تحمل بارهای جانبی است. به طور کلی تقویت و مقاوم سازی شالوده را می توان به امداد یکی از روشهای تحت انجام داد. در فرایند انجام مقاوم سازی ساختمان نیاز هست به جهت تشخیص ویژگی های سازه نظیر مقاومت مصالح و خصوصیت های دینامیکی، بعضا کارهای آزمایشگاهی بر بر روی سازه و یا این که نوع آن انجام شود. به خواسته تقویت پی گسترده در برابر فقدان مقاومت خمشی پی، می تواند به شیوه افزایش موضعی ضخامت پی در محل های خاص و به مراد تقویت پی در برابر لغزش می تواند به روش اجرای برش گیر در تحت محیط پی اشاره نمود. در شرایط مقاوم سازی پی و ستون برای افزایش مقاومت پی موجود بایستی بعد ها نصیب زیرین فونداسیون را افزایش داد. به این مراد به کارگیری راهکار های تعمیر، مقاوم سازی و حفظ مناسب به جهت این جور از سازه ها که حیاتی مساله پاداری مواجه بوده و تهی دست تقویت می باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور کلی تفاوت های موجود در بین بتن پیش ساخته و درجا از دو بینش بنا ای و غیر بنا ای قابل بررسی می باشد. ستون ها می توانند منتخب از سیستم باربر جانبی موجود باشند که انتظارات آئین طومار های موجود را برآورد نمی نمایند و یا این که اینکه منتخب از یک سیستم ارتقاء یافته اساسی نیروهای بیشتربعلت ارتقاء سختی باشند. وظیفه اساسی یک سیستم دیوار برشی فولادی رویارویی در برابر برش افقی طبقات و لنگر واژگونی حاصل از نیروهای جانبی می باشد. بعد از آن یک مش فولادی حساس میلگردهای آجدار پیرامون عضو آیتم نظر بافته می شود که ترازو و مسافت این میلگردهای فولادی از نتیجه های تحلیلی بدست می آید. در این روش حفره هایی در در آغاز و انتهای سوراخ حفر شده و به صورت محکم بسته می شوند، آنگاه ملات گروت یا این که اپوکسی در در آغاز و انتهای شکاف تزریق می شود. هدف از این چک کردن تعیین تمام نقایص و خسارات جهت تشخیص عمل آن ها و نهایتاً شناخت مطلوب از موقعیت درحال حاضر و آینده بنا می باشد دیتاها به دست آمده از همین نظارت سازه ای می تواند پاسخگوی سوالاتی از این قبیل باشد که آیا نیاز به عمل اصلاحی و یا حرکت اقتصادی است یا این که نیکی و درصورتیکه پاسخ مثبت است چگونه می اقتدار به بهترین شکل آن را انجام داد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم مقاوم سازی مدرسه بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *