Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Uncategorized

بررسی مشخصات و ویژگی های برج نارنج در منطقه 22 تهران

این برج از لحاظ متراژی نیز با سه برج دیگر متفاوت است چرا که در طبقات بالایی واحد هایی با متراژ های بزرگ تر در خود جای داده است. پروژه نارنج 8 یکی از لوکس ترین پروژهای منطقه 22 و پهنه سی ارتش در غرب دریاچه چیتگرمیباشد که به صورت مشارکت شرکت نپاسازه با نیروی …