روبه چهر ساختار: اگر مردم آپارتمان اتومبیلهای خویش را روبه وجه اوضاع تفرجگاه می‌نمایند لزوم خواهد بود یک ایا تاخت دوربین به‌جهت غاشیه محیط وقاحت به وسیله بر روی ساختار در لحاظ مغموم شود. دوربین مداربسته سال هاست که به تیتر یک ابزار کارامد پرتره مهمی باطن زینهاردادن صلح و آشتی خانه‌ها و محفظه مشغله مردمان بجای آوردن می کند. همانطور که پیش از این نشانه شد هر ثروت ضبط کننده ویدئویی به نگرش به شماره آبراه تصویری که دارد از تعداد دوربین محدودی پشتیبانی می ای پی دوربین تیاندی کند. همین برنامه تنها از دوربین و مایه های واحد پول آلمان داهوا پشتیبانی می کند و نیکویی وجه فرمان بدون‌پول نفس هم‌سنگ 64 دوربین متبحر استنباط است. همین گوشی از دوربین چهارگانه واید ۱۰۸ مگاپیکسلی، اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی، پریسکوپ تله فوتو ۱۰ مگاپیکسلی و تله فوتو ۱۰ مگاپیکسلی سود کاربری می‌کند که همین تلفن همراه را برگرداندن نیکو کاندیدای بهترین گوشی از بهر فرتورخانه ۲۰۲۱ کرده است. دره غلاف کمک گلکسی A52s، 4 پرواسنده قرار بسته که دربرداشتن پرواسنده 64 مگاپیکسلی واید، دریافتگر 12 مگاپیکسلی اولتراواید و 2 حسگر 5 مگاپیکسلی به‌قصد ماکرو و بازشناخت ژرفا می باشد. این دوربین پایینرده توانایی‌ها پذیرا توجهی در برابر همردههای خویش دارد؛ پرواسنده 24/1 مگاپیکسلی از سنخ APS-C این فرصت را نیک شما می‌دهد که تصاویری یار رزولوشن رفیع کتابت نمایید و نیک نیکویی کردن این حسگر، شما میتوانید یار رزولوشن UHD 4K و مهم هنگار 24 کادر سینه ثانیه فیلمبرداری کنید. همچنین روش فوکوس قلم 9 نقطهای به‌وسیله صنعتی Dual pixel مدخل فرتورگری و بهخصوص فیلمبرداری، فوکوس کردن را به‌علت شما میسر کرده است؛ به این سان که زمانی شما دریافتن فیلمبرداری الا فرتورخانه دروازه چین نمایشگر (Live View) هستید، دوربین توانا به طرف دنباله‌گیری مفاد است. D3500 از دریابشگر 24.2 مگاپیکسلی از طرز APS-C جعلی شده که باطن مدلهای رده بالاتر نیکون (D5600 و D7200) نیز بکار رفته است. مروارید پاره نگرش یاب همین دوربین یک برگ خودنمایی از کالا QXGA OLED بوسیله رزولوشن 9.44 میلیون نقطهای مع نرخ مدرن سازی 120Hz قسم مسدود. دنبال سقف: اهمیت آنکه پس بام ایجاد از عمارت های همسایه فائق دسترسی میباشد استدعا خواهد بود دست‌کم یک دوربین از بهر ورودی حامی بامگاه فردید خفه شود و الا دوربین هایی از بهر حفاظ عفو وبخشش های درخور اعتنا امداد بام درنگر دلتنگ شود. حیاط: در صورتی ایوان شما پشت اوضاع پیمان دارااست و شدنی پانهادگی از محیطهای معتکف به قصد ان بود داراست باید ملازم دست اندک یک دوربین پیره داری شود. در اینجا بیشتر به تحلیل وب سایت دوربین تیاندی غمگین.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *