چنانچه چه پمپهای دوزینگ کاربردهای فراوانی در صنعت دارند، بیشتر کاربرد آنان در صنایعی مثل آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنعت داروسازی است. در این مدل مواد قابل پمپاژ کردن به رخ مایع می باشند ، سیالات وارد شده به پمپ از نحوه دریچه ها و دیافراگم به سمت درون کشیده می شوند و وارد محفظه می شود اعتنا کارایی دوزینگ های دیافراگمی دوچندان بالاست و سرعت کارایی پمپ کردن آنها نسبتا اثبات و غیر قابل تغییر‌و تحول است. بر این شالوده تعیین دوزینگ پمپ فرآیند دوچندان مهمی هست که کارشناسان کالا صنعتی میتوانند شما را در این راستا هدایت کنند. ضروری به ذکر می باشد دوزینگ پمپ و پمپهای سانتریفیوژ (گریز از مرکز) یک تفاوت حساس و دارای دارند. همین دسته از پمپها خصوصاً به جهت مواردی که ضروری میباشد میزان متعددی از سیال انتقال یابد، یک مورد خوب محسوب میشوند زیرا گنجایش بالایی دارند. اما اغلب، مراحل کار همین پمپها، به همین رخ میباشد که ابتدا مقدار مشخصی از مادهی شیمیایی را درون محفظهی خویش استعمال میکنند و سپس همین ماده را درون لوله یا این که مخزنی که از قبل مشخصشده است، تزریق میکنند. زیرا حركت ضرباتي به لوله خروجي و حتي دستگاه هاي ديگري كه در سر منش هستند، ضرباتي وارد مي نمايد، بايد تدبيري بكار پیروزی كه شدت ضربه ناشي از متناوب بودن جريان را كم كند. هنگاکی که گوشه و کنار به خاطر کشیده شدن به سمت پیستون کلیدی اعتنا به مقدار مایع سیال پر میشود، آنگاه حجم گزینه نظر کلیدی سرعتی معین وارد محفظه میشود. همین سیم پیچ مواد شیمیایی را در مدت روزگار مشخصی میکشد و بعد وارد پمپ میکند. همین اطلاعات مقیاس کار و جهت کلی پمپ را به شما نشان دوزینگ پمپ امک می دهد. به طور کلی پمپ های دوزینگ را بر اساس مکانیزم انتقال اقتدار و مکانیزم چگالی سیال می اقتدار تقسیم بندی کرد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. دوزینگ پمپ که نام دیگر آن پمپ متریک، پمپ شمارنده یا این که پمپ تزریق است، توانا به پمپاژ یا این که انتقال میزان معینی از سیال، به شکل دستی یا اتوماتیک، است. پمپهای مترینگ از مدل جابجایی مثبت هستند و حرکت رفت و برگشتی منجر ایجاد جریان خروجی به صورت پالسی میشود. 2. گونه دیگری پمپ دیافراگمی وجود دارد که البته به جای همین که شتاب جریان آرام و مستمر داشته باشد، پمپ را به وسیله یک سیم پیچ مولد کنترل میکند. افزون انواع رنگ، رنگ دانه، کلر، مواد افزودنی و رزین به کاغذ یا چوب به منظور تغییر‌و تحول در خاصیت و رنگ نیز بوسیله پمپ متریک انجام میشود. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از دوزینگ پمپ دیجی کالا ، شما شاید می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.