در صنعت های تصفیه آب و فاضلاب نیز از آن به جهت تنظیم اسیدیته استعمال می نمایند. افزایشPH گل های شالوده آبی حفاری به منظور کنترل خوردگی و کمتر آلودگی ناشی از کلسیم یا منیزیم در گل های پایه آبی می تواند باعث گردد که کاتیون های کلسیم و منیزیم به شکل Ca(oh)2 و Mg(oh)2 رسوب نمایند. مقدار عناصر سنگین در سدیم هیدروکسید بایستی مطابق جدول پایین باشد. سدیم هیدروکسید در جور بازها قرار داشته و از همگی خاصیت بازها پیروی میکند. این ماده شیمیایی در شکل پولک، گاهی وقت ها جایگزینی به جهت هیدروکسید سدیم به صورت گرانول است. سدیم هیدروکسید مهم قابلیت و امکان خورندگی بالا می تواند زخم های دوچندان فراوانی را به بافت بدن وارد کند. عرب ها در قرن هفتم تولید صابون را از همین طرز آغاز کردند و امروزه نیز از همین پروسه اولیه استفاده می شود. قیمت خرید و فروش هیدروکسید سدیم برحسب درصد آن در بازار متفاوت است و شما می توانید از شیوه کمپانی های معتبری که در ادامه معرفی می شوند، اصلی بهترین قیمت، مبادرت به خرید هیدروکسید سدیم نمایید. هیدروکسید سدیم (همراه اصلی کلر و هیدروژن) از نحوه مراحل کلرالکالی تولید می شود. سدیم هیدروکسید ماده شیمیایی حیاتی فرمول NaOH هست که به آن سود سوزآور و سود کاستیک نیز گفته می شود. همان طور که در نصیب بالا گفته شد، صنعت کاغذسازی یکی از از کاربرد های اساسی سدیم هیدروکسید به شمار میرود. در ادامه به دیگر خواص سدیم هیدروکسید خواهیم پرداخت. همچنین این گونه از مواد شیمیایی باعث می شود تا میزان فلزات قلع و مس و بخش اعظمی دیگر از فلزات سمی از آب کاسته شود. برای تجزیه آلومینیوم هم از همین گونه از مواد شیمیایی صنعتی استعمال می شود. جامد سدیم هیدروکسید هم می تواند خاصیت خورندگی داشته باشد و به این شکل در زمان استعمال از این دسته مواد شیمیایی می بایست از دستکش و لباس حفظ کننده به کار گیری عکس سدیم هیدروکسید شود. هنگامی این محصول در ارتباط حساس آب قرار می گیرد به یون های تشکیل دهنده ی خویش یعنی به این معنی که یون سدیم و یون هیدروکسید تبدیل می شود .

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.