[ad_1]

آیا می خواهید به یادگیری بیشتر در مورد هاله?

آیا می دانید هر کسی که در یک هاله در حال حاضر?

1.) مقدمه

هاله استفاده می شود برای افرادی که پیگیر جدی ستون فقرات گردنی شکستگی. آنها نیز برای مردم به عنوان یک دهانه رحم حواس پرتی دستگاه برای عمل جراحی و یا برای ارائه حمایت های خارجی برای کسی که ممکن است به عمل جراحی برای c-ستون فقرات. وجود دارد دو نوع مختلف از هاله استفاده می شود که به طور منظم در تنظیمات پزشکی. این خواهد بود که halo ساخته شده توسط DePuy به نام برمر هاله و دیگری به نام تئوری انگيزش محافظت در هاله. – هدف ما در اینجا این است که به می گویند که از این بهتر است که هر دو وجود داشته باشد به ارائه پشتیبانی برای بی ثبات ستون فقرات گردن رحم.

2.) فراهم می کند که هاله?

این سوال خوبی است. متخصصان پزشکی شناخته شده به عنوان orthotists (بند متخصصان) به طور معمول ارائه هاله به بیماران است. آنها معمولا تیم با یک پزشک در طول روند درخواست. به طور معمول پزشک خواهد بود که به نگه داشتن سر بیمار برای حفظ تراز مناسب و ارائه دارو درد به سر پین سایت. مجوز orthotist خواهد شد و سپس اعمال halo به عنوان پزشک مانیتور موقعیت بیمار c-ستون فقرات.

3.) آیا مردم می پوشند هاله در تمام طول روز ؟

پاسخ به این سوال این است که بله. بیماران هرگز نباید از تلاش برای حذف خود را halo. وجود دارد ممکن است عواقب جدی به این قبیل فلج. حذف یک هاله باید انجام شود توسط یک محلی دارای مجوز orthotist. به طور معمول ارائه orthotist (بند متخصص) خواهد بود که فردی که حذف هاله. یک فرد به طور معمول پوشیدن یک هاله نور تا زمانی که خود را در c-شکستگی ستون فقرات به اتمام رسانده روند شفا. پس از یک هاله برداشته سفت و سخت یقه را می توان به کمک جداسازی بیمار کردن هاله در حالی که هنوز ارائه گردنی پشتیبانی می کند.

4.) وجود دارد جایگزین به هاله?

به صورت جدی c-ستون فقرات و شکستگی یکی دیگر از دستگاه را می توان ارائه شده است اما به طور معمول از فکر به عنوان گزینه دوم. این بند است به نام CTO. این مخفف مخفف گردن قفسه سینه ارتوز. این بند کمک می کند تا به نگه داشتن سر در موقعیت و شامل گردن و بخشی از سینه در زمانی که آن را پوشیده است. آن را فراهم می کند مقدار زیادی از حمایت اما از آن است که در نظر گرفته نمی شود به عنوان حمایت به عنوان یک هاله به صورت ناپایدار گردن شکستگی. هاله تنها ارتوز است که محدودیت حرکت در هر سه هواپیما. این sagittal, کرونال و عرضی هواپیما.

*توجه: این اطلاعات سلامت. اگر چه این خوب است اطلاعات آن در نظر گرفته نمی شود توصیه های پزشکی در نیروبخش. توصیه های پزشکی باید ارائه شده توسط خود را محلی دارای مجوز orthotist در مورد هاله و دیگر پرانتز.

[ad_2]

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.